dissabte, 30 de novembre de 2013

Dones de jazz no vocal: Geri Allen - 1

Programa 235

Hi ha persones que a la història del jazz, per raons ben variades, resten una mica fora dels focus. És aquest el cas de  la nostra personatge de hui: Geri Allen.

Influenciada  inicialment per gent de l'avantguarda del jazz del 60, com Herbie Hancock o Chick Corea, a poc a poc i a base d'un constant treball d'investigació i recerca d'un estíl personal, ha aconseguit tindre una veu pròpia què, encara que poc estimada pel públic, és enormement respectada al món  professional.

Pianista, compositora, arranjadora i docent i investigadora de la història del jazz, la seua trajectòria ha caminat i camina per múltiples camins musicals, dintre del camp del jazz.